Последен поздрав

Борче Мартиновски
26.10.1951-24.03.2024

Од ќерката Софија

ПОСЛЕДЕН ПОЗДРАВ, oбјавено на: 26 март, 2024 во 17:01 часот