Последен поздрав

Лилјана Здравковска
05.11.1938-24.05.2024

Од колешката Марија

ПОСЛЕДЕН ПОЗДРАВ, oбјавено на: 26 мај, 2024 во 22:54 часот