Последен поздрав пријателе

Горан Стеваноски
1976-2024

Од Васил и Марија

ПОСЛЕДЕН ПОЗДРАВ, oбјавено на: 26 мај, 2024 во 23:34 часот