Последен поздрав

Димитар Јуруковски
1942-2024

Од Велибор и Марија

ПОСЛЕДЕН ПОЗДРАВ, oбјавено на: 14 мај, 2024 во 12:10 часот