Жални вести

Filters Sort results
Reset Apply
 • Текст над слика (до 60 карактери)
 • Слика на починатиот
 • Име и Презиме на починатиот
 • Датум на раѓање и датум на смрт
290,00 ден
 • Текст над слика (до 60 карактери)
 • Слика на починатиот
 • Име и Презиме на починатиот
 • Датум на раѓање и датум на смрт
 • Содржина (до 600 карактери)
 • Ожалостени
390,00 ден
 • Симбол
 • Слика на починатиот (до 60 карактери)
 • Име и Презиме на починатиот
 • Датум на раѓање и датум на смрт
 • Содржина (до 800 карактери)
 • Ожалостени
 • Можност за истакнување на објавата
490,00 ден

Последни Поздрави

Filters Sort results
Reset Apply
 • Текст над слика (до 60 карактери)
 • Слика на починатиот
 • Име и Презиме на починатиот
 • Од кого
290,00 ден
 • Текст над слика (до 60 карактери)
 • Слика на починатиот
 • Име и Презиме на починатиот
 • Содржина (600 карактери)
 • Од кого
390,00 ден
 • Симбол
 • Текст над слика (до 60 карактери)
 • Слика на починатиот
 • Име и Презиме на починатиот
 • Содржина (800 карактери)
 • Од кого
 • Можност за истакнување на објавата
490,00 ден

Помени

Filters Sort results
Reset Apply
 • Текст над слика (до 60 карактери)
 • Слика на починатиот
 • Име и Презиме на починатиот
 • Датум на раѓање и датум на смрт
 • Од кого
290,00 ден
 • Текст над слика (до 60 карактери)
 • Слика на починатиот
 • Име и Презиме на починатиот
 • Датум на раѓање и датум на смрт
 • Содржина (600 карактери)
 • Од кого
390,00 ден
 • Симбол
 • Текст над слика (до 60 карактери)
 • Слика на починатиот
 • Име и Презиме на починатиот
 • Содржина (800 карактери)
 • Од кого
 • Можност за истакнување на објавата
490,00 ден