Сеќавање на нашиот почитуван пријател

Sait Sinanovic
1927-2020

Пријателе наш, беше голем човек, борец за време на Втората светска војна и почитуван писател на просторите на СФРЈ. Твоите книги и песни се далеку читани. Остави голем печат, беше пријател и побратим, им помагаше на луѓето до својот последен здив. Засекогаш ќе останеш во нашите сеќавања како добар човек и пример за сите идни генерации. Горди сме што имавме таков човек во нашите животи.

Твоите пријатели од Скопје

ПОМЕН, oбјавено на: 14 мај, 2024 во 12:42 часот