Три години непребол, наш сакан и многу почитуван татко и дедо

БРАНИСЛАВ СТОШИЋ
1936-2021

Поминаа 3 години без нашиот мил татко и дедо. Горди сме што те имавме, а бескрајно тажни што те изгубивме. Беше стабилност и светло во нашето семејство. Твојата мудрост и топлина ќе ни недостасуваат засекогаш.
Ти благодариме за се, почивај во мир.

Од ќерките и внуците

ПОМЕН, oбјавено на: 14 мај, 2024 во 13:15 часот