Поминаа 7 месеци откако не си меѓу нас

ГОРИЦА СТОШИЋ
1936-2023

Беше пример за безусловна љубов и добрина, ти благодариме што беше најдобрата мајка и баба. Засекогаш ќе живееш во нашите срца бидејќи големите луѓе никогаш не умираат. Ни недостасуваш секој ден, почивај во мир.

Од ќерките и внуците

ПОМЕН, oбјавено на: 14 мај, 2024 во 13:08 часот