Последен поздрав

Проф. Др. Димитар Јуруковски
1942-2024

Почивај во мир пријателе, сеќавањето на тебе ќе биде вечно.

Од соработниците

ПОСЛЕДЕН ПОЗДРАВ, oбјавено на: 14 мај, 2024 во 12:05 часот

ПОВРЗАНИ ОБЈАВИ