Жална вест

Стојанка Трајковска
06.08.1945-25.03.2024

ЖАЛНА ВЕСТ, oбјавено на: 28 март, 2024 во 18:42 часот