Политика за приватност

– Секој купувач при купување, изјавува дека е запознаен и се согласува со нашата политика на приватност и општите правила и условите зна користење.

– Сите лични податоци кои корисникот ги внесува во текот на плаќањето се користат за успешна достава на производот и реализација на плаќањето, а се чуваат согласно одредбите од Законот за заштита на лични податоци и не се отстапуваат на трети страни.

– Родителите и старателите имаат обврска да ги информираат своите малолетни деца за безбедно и одговорно ракување со личните податоци.

– Малолетни лица не смеат да даваат лични податоци без одобрение од нивните родители или старатели и .pocinati.mk нема намерно да собира или користи податоци од малолетни лица.

– Податоците кои ги собираме и се чуваат кај нас, нема да се објавуваат, продаваат или доставуваат на трета страна освен на надлежните органи на начин определен со законските прописи на Република Македонија.

– Информациите што ни се потребни се: Име и презиме, e-mail адреса, и телефон за контакт.

pocinati.mk ги превзема сите заштитни мерки за заштита на личните податоци на купувачите со цел да се минимизира ризикот од неовластен пристап и злоупотреба на истите.

– Доколку сакате вашите податоци да бидат корегирани или избришани, или доколку имате какви било прашања или предлози за заштита на личните податоци, можете да нè контактирате на е-адресата [email protected]. Притоа, вашата е-адреса нема да биде искористена за друга намена.

– pocinati.mk не собира информации од финансиска природа како број на картичка и/или број на банкарска сметка.

– Податоците поврзани со кредитната картичка и банкарската сметка ќе бидат чувани и користени исклучиво од страна на Халк банка.

– Трансакцијата при наплаќање на производот е пренасочена и се процесира преку порталот за наплата од кредитни картички на Халк банка.

– Порталот користи современа заштита на податоците и сите процеси се одвиваат преку сигурна конекција со банката.