Со голема тага објавуваме Жална Вест

Ирена Николовска
09.12.1952-05.03.2024

ЖАЛНА ВЕСТ, oбјавено на: 28 март, 2024 во 19:31 часот